Den strategiska kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson rekryterar nu fler Investor Relations-specialister, efter ökat fokus på Investor Relations-kunskap inom ledningsgrupperna i de noterade bolagen.  Med en…

H&H stärker sitt erbjudande inom Public Affairs Hallvarsson & Halvarsson knyter Bo Diczfalusy till sig som Senior Advisor. Värvningen sker som ett led i byråns…

31 augusti 2017
PP_nyhetsbild
And the H&H nominees are…

Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Hallvarsson & Halvarsson är stolta att vara nominerade med inte mindre…

H&H Group har idag avtalat om att förvärva Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och Unreel från Intellecta AB (publ). Bolagen har sammantaget en byråintäkt om…

Vi vet att artificiell intelligens och automatiseringen kommer förändra den svenska arbetsmarknaden, men ingen vet riktigt hur. Hur förbereder vi oss för ett arbetsliv där…

Digitala plattformar med teknisk matchning av utbud och efterfrågan håller på att förändra arbetsmarknaden. Nya former av arbetstillfällen gör att gränsdragningen mellan marknadsplats och arbetsgivare…