H&H Group har idag avtalat om att förvärva Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och Unreel från Intellecta AB (publ). Bolagen har sammantaget en byråintäkt om…

Vi vet att artificiell intelligens och automatiseringen kommer förändra den svenska arbetsmarknaden, men ingen vet riktigt hur. Hur förbereder vi oss för ett arbetsliv där…

Digitala plattformar med teknisk matchning av utbud och efterfrågan håller på att förändra arbetsmarknaden. Nya former av arbetstillfällen gör att gränsdragningen mellan marknadsplats och arbetsgivare…

När media och politiker ska beskriva integrationsutmaningen är utgångspunkten ofta en grupp i behov av hjälp. En grupp som måste ha någonstans att bo, lära…

EU och Storbritannien ligger i skilsmässa, men så länge inga papper är påskrivna är familjen – åtminstone på ytan – intakt. Efter advokatbyrån Vinges seminarium…

Med hållbarhet som tydlig ledstjärna har vi på H&H under det senaste året ägnat oss åt ett intensivt vridande och vändande på frågeställningar om värdeskapande,…