Vi vill ge fler barn en trygg uppväxt

Sedan våren 2016 samarbetar vi med SOS Barnbyar. Vårt arbete består i att, tillsammans med dem, kommunicera det fantastiska arbete som organisationen gör världen över. Målsättningen är att samla in så mycket pengar det bara går till SOS verksamhet för att ge fler barn en trygg uppväxt. Det första större jobbet vi gjorde tillsammans resulterade…

Nybliven, stolt sponsor till Mediautskottet (MedU) på Handelshögskolan

Från och med årsskiftet inleder vi ett samarbete med MedU, där vi går in som huvudsponsor för utskottet. Intentionerna med samarbetet är att skapa ett hållbart och stabilt samarbete som knyter oss närmre kåren och studenterna i både kandidat- och mastersprogrammen, där vi som ledande kommunikationsrådgivare få möjlighet att bidra med vår kunskap och expertis…

Ny rapport: I huvudet på en PA-chef

Lobbying. Opinionsbildning. Samhällskontakter. Public Affairs. Vad ligger i dessa begrepp? Hur skapar de största företagen i  Sverige värde med hjälp av sitt påverkansarbete? Hur har man organiserat sig? Går det att sätta relevanta KPI? Dagens PA-chefer har många utmaningar och detta är några av frågeställningarna man möter. Public Affairs är en profession under utveckling. Vi tror…

Så kan företag bidra till SDGerna!

Vi märker ett fortsatt starkt intresse och engagemang för FNs hållbarhetsmål (SDG) och är övertygade om att vi ännu bara sett början på något som kommer fortsätta utvecklas vidare. SDGerna ger goda möjligheter för ert företag att utvecklas i en positiv riktning tillsammans med er omvärld. SDGerna kan vara en ledstjärna i er affärs- eller…