Maila mig • Mobil: +46 709 71 12 49

Kristoffer Tamsons

Senior Consultant

Kristoffer är för närvarande tjänstledig.

Kristoffer har 15 års erfarenhet av offentligt beslutsfattande och arbete i regering, riksdag, kommuner och landsting. Han har bland annat arbetat som statsministerns stabs- och planeringschef, talskrivare, med politisk rådgivning och varit kommunalråd.

Kristoffer har studerat internationell ekonomi vid Uppsala Universitet, statsvetenskap vid Stockholms Universitet och är alumn från The Bucerius Summer School on Global Governance. Han arbetar på H&H sedan 2012.

Konsultprofil

  • Public Affairs