Maila mig • Mobil: +46 709 29 39 83

Lars-Olle Larsson

Senior Advisor

Lars-Olle är ambassadör för IIRC i Sverige och Senior Advisor på Hallvarsson & Halvarsson sedan 2015. Han har sedan 1970-talet arbetat med miljö och hållbar utveckling i och för affärsledningar i svenska noterade bolag, statens ägda bolag samt offentlig och ideell sektor.

Lars-Olle är författare till flera uppmärksammade böcker om kommunikation, redovisning och hållbar affärsutveckling.

Konsultprofil

  • Integrerad redovisning (IIRCs redovisningsramverk)
  • Hållbarhetsredovisning (GRI)
  • Redovisning som företagskommunikation