Summering av frukostseminarium: Trender inom digital CSR-kommunikation

Här kommer nu en längre redogörelse från vårt frukostseminarium om trender inom digital CSR-kommunikation.

Efter en inledning av Tommy Borglund om att en transparensrevolution vuxit fram där allt fler företag kommunicerar CSR, berättade Miriam Thunborg om trender inom CSR-kommunikation i Europa baserat på KWD Webranking. CSR har fått en allt större ökad vikt på företagswebbplatsen. Detta återspeglas både i ökad efterfrågan av information från intressenter och kommunikation från företagen. Många företag försöker dock säga allt till alla. Men one size fits no one! Så en utmaning är att välja budskap och målgrupp. Vi tittade på filmer från PepsiCo och Ericsson som två exempel på företag som försöker nå en bredare målgrupp. Ericssons Networked Society är även ett lysande exempel på ett företag som skapar engagemang och dialog genom att ha identifierat frågor som är viktiga för deras verksamhet, och som också är frågor som du, jag och många andra bryr sig om.

Staffan Lindgren pratade om nästa steg i CSR-kommunikationen. För några år sedan handlade det om att uppnå en miniminivå och att uppfylla kraven. Sedan följde rapportering av vad man gjort. Båda dessa är självklart fortfarande viktiga men får numera anses vara hygienfaktorer. Det som nu eftersträvas i CSR-kommunikationen är kontinuerlig rapportering och dialog (walk the talk).

Gustaf Ekelund tog vid och pratade om hur budskapet kan maximeras. Utifrån ett aktuellt exempel på kampanjen som på sex dagar nådde en miljon visningar (kan du gissa vilken aktuell kampanj det handlar om?) avslöjade han nyckeln till framgång:

  • Berätta en story
  • Utbilda
  • Aktivera
  • Få folk att gå med
  • Var transparenta
  • Var uppdaterade
  • Tala offline

Och kommer du inte på vilken kampanj det handlar om kan du klicka här så får du se filmen som vid det här laget setts av närmare hundra miljoner människor!

Därefter följdes ett kort inspel om internkommunikation eftersom det är viktigt att inte glömma bort medarbetarna som en viktig målgrupp för CSR-kommunikationen. Johan Brandsten på Spelinstitutet visade en ny modell för eLearning som bland annat innehåller interaktiva filmer och uppgifter, frågor och utvärdering samt möjlighet att engagera deltagaren utanför själva eLearning-tillfället.

En panel bestående av Elin Jarl från Axfood, Monica Edblad från PostNord och Marita Sander från SCA delade slutligen med sig av utmaningar och möjligheter med att kommunicera CSR på webben.

Återigen ett stort tack till alla er som deltog på seminariet! Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur ni kan maximera ert budskap och än bättre nå ut med ert arbete inom CSR/hållbarhet.

/Miriam