Maria Hanell berättar om trender och exempel från årsredovisningsskörden 2016