Nya perspektiv på CSR

CSR är ett snabbrörligt område – det som var nytt  för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och nya möjligheter uppstår. Därmed finns mycket att lära och att utveckla. Nästa generations CSR-utbildning Vi erbjuder en internatutbildning i CSR där du får en god överblick  av begreppets historia och utveckling samt aktuella och…

H&H bjöd på inspiration och tips kring hållbarhetsredovisning

Hallvarsson & Halvarssons lunchseminarium ”Kom igång med er hållbarhetsredovisning”, torsdagen den 19e januari, var en välbesökt tillställning som lockade intresserade och nyfikna bolag som står inför att ta fram sin första hållbarhetsredovisning. Sofia Leffler Moberg från Hallvarsson & Halvarsson delade med sig av tips och verktyg för hållbarhetsredovisning genom att presentera ett utdrag ur publikationen…

Vi vill ge fler barn en trygg uppväxt

Sedan våren 2016 samarbetar vi med SOS Barnbyar. Vårt arbete består i att, tillsammans med dem, kommunicera det fantastiska arbete som organisationen gör världen över. Målsättningen är att samla in så mycket pengar det bara går till SOS verksamhet för att ge fler barn en trygg uppväxt. Det första större jobbet vi gjorde tillsammans resulterade…

Nybliven, stolt sponsor till Mediautskottet (MedU) på Handelshögskolan

Från och med årsskiftet inleder vi ett samarbete med MedU, där vi går in som huvudsponsor för utskottet. Intentionerna med samarbetet är att skapa ett hållbart och stabilt samarbete som knyter oss närmre kåren och studenterna i både kandidat- och mastersprogrammen, där vi som ledande kommunikationsrådgivare få möjlighet att bidra med vår kunskap och expertis…