Grattis SEK till vinsten för bästa redovisning av hållbarhet!

SEK kammade hem segern i kategorin  ”Bästa redovisning av hållbarhet” som utses av FAR årligen med motiveringen: ”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat…

Fransk valbar på Sveavägen

Torsdag den 11 maj 2017 höll Hallvarsson & Halvarsson ValBar. Ett återkommande evenemang för personer inom politik, media, näringsliv och opinionsbildning. Efter överraskande valutgångar i både det amerikanska valet och om det brittiska utträdet ur EU, är det franska valet ytterligare ett? Ett val avgörande för EU, Europas och Frankrikes framtid är över.  Under söndagen…

Mikael Odenberg Senior Advisor på Hallvarsson & Halvarsson

H&H stärker sitt erbjudande med Mikael Odenberg som Senior Advisor. Mikael Odenberg var fram till nyligen generaldirektör och chef för Svenska Kraftnät. Dessförinnan var han försvarsminister och från 1991 ledamot av riksdagen där han bland annat arbetade med bostadspolitik, energipolitik samt närings- och arbetsmarknadspolitik. Han har även varit ekonomisk-politisk talesperson och gruppledare för den moderata…

Consilio International blir en del av H&H Group

Consilio International är specialiserade på kvalificerad rådgivning i skärningspunkten mellan politik och ekonomi. Bolagets kunder utgörs av globalt verksamma svenska och nordiska företag såväl som av utländska företag med intressen i de nordisk-baltiska marknaderna. Consilio stöttar sina kunder med rådgivning syftande till att hantera risker och utveckla affärer globalt. I en allt mer utmanande marknadskontext,…

Åse Bäckström ny chef för Hallvarsson & Halvarssons hållbarhetsteam

Hallvarsson & Halvarsson har i över 10 år arbetat med hållbarhetsrådgivning till ägare, styrelser, ledningar och hållbarhetschefer och tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av erbjudandet genom att rekrytera Åse Bäckström. Åse kommer närmast från en position som Managing Director på Global Child Forum där hon arbetat i gränslandet mellan näringsliv och politik för…