Grattis SEK till vinsten för bästa redovisning av hållbarhet!

SEK kammade hem segern i kategorin  ”Bästa redovisning av hållbarhet” som utses av FAR årligen med motiveringen: ”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat…

Åse Bäckström ny chef för Hallvarsson & Halvarssons hållbarhetsteam

Hallvarsson & Halvarsson har i över 10 år arbetat med hållbarhetsrådgivning till ägare, styrelser, ledningar och hållbarhetschefer och tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av erbjudandet genom att rekrytera Åse Bäckström. Åse kommer närmast från en position som Managing Director på Global Child Forum där hon arbetat i gränslandet mellan näringsliv och politik för…

Årets CSR-spotlight rapport har lanserats!

Hallvarsson & Halvarssons hållbarhetsteam har under 10 års tid tagit fram en trendrapport som fokuserar på hållbarhetskommunikation utifrån resultaten från årets Webranking by Comprend CSR sektion. I år tar rapporten ett bredare grepp och kopplar an till de större makrotrender som företag måste förhålla sig till. Vill ni veta mer om omvärldstrender, vad kapitalmarknaden efterfrågar…

Nya perspektiv på CSR

CSR är ett snabbrörligt område – det som var nytt  för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och nya möjligheter uppstår. Därmed finns mycket att lära och att utveckla. Nästa generations CSR-utbildning Vi erbjuder en internatutbildning i CSR där du får en god överblick  av begreppets historia och utveckling samt aktuella och…

H&H bjöd på inspiration och tips kring hållbarhetsredovisning

Hallvarsson & Halvarssons lunchseminarium ”Kom igång med er hållbarhetsredovisning”, torsdagen den 19e januari, var en välbesökt tillställning som lockade intresserade och nyfikna bolag som står inför att ta fram sin första hållbarhetsredovisning. Sofia Leffler Moberg från Hallvarsson & Halvarsson delade med sig av tips och verktyg för hållbarhetsredovisning genom att presentera ett utdrag ur publikationen…