Henrik Vikström till Hallvarsson & Halvarsson

Hallvarsson & Halvarsson vässar sitt IR-erbjudande ytterligare genom att anställa Henrik Vikström, som har arbetat i aktiemarknaden i 20 år med aktieförvaltning och som analytiker på säljsidan. Henrik har sedan 2011 arbetat med förvaltning på H. Lundin Holding AB, som främst investerar i nordiska aktier, och i viss utsträckning också företagsobligationer. Innan dess var Henrik…

Svensk kod för bolagsstyrning har reviderats

Ta del av Anna Lienharts kunskap om hur den uppdaterade koden påverkar noterade och statligt ägda bolag. Svensk kod för bolagsstyrning har reviderats, och från och med 1 november i år gäller den nya versionen. Koden reviderades senast 2009 och trädde i kraft 1 februari 2010. Mot bakgrund av de fem år som gått sedan…

Så mycket bättre!

Om integration är ett hett debatterat ämne i samhället i övrigt så råder i alla fall fullständig enighet inom årsredovisningsområdet; integrerad redovisning kommer att tillämpas i allt högre grad; den blir av allt bättre kvalitet, ger en mer rättvisande bild av företagens värdeskapande samt innebär större läsvärdhet för fler intressentgrupper. Den 28 maj arrangerades Hallvarsson…

Few European companies handle tax as a major corporate responsibility issue

Only 10 percent of the largest European companies are being transparent about responsible tax management, by taking a clear stand against tax evasion on their corporate websites. Even less provide detailed information on tax payments in each market. Corporate responsibility regarding tax management and responsible tax planning has been a highly debated issue in Europe…

Senaste siffrorna – hållbara investeringar i världen 2014

Idag har nästan alla bolag träffat en ägare eller analytiker som har frågor om miljö eller sociala aspekter, eller fått en enkät att fylla i om vilken beredskap företaget har när det gäller olika hållbarhetsrisker eller möjligheter, eller själv lyft vissa av de frågorna på kapitalmarknadsdagen. När man ser tillväxten i hållbart kapital är det…