”Bygg en krisorganisation med mandat!”

I måndags gästade H&H:s krisexpert Theo Martins Kommunikationspodden, podcasten där Max Landergård intervjuar Sveriges viktigaste människor i kommunikationsvärlden just nu. Risk- och krishantering i ett modernt medielandskap stod givetvis på agendan. Theo avslöjade bl.a. varför kriserna bara blir fler, hur man upptäcker en kris innan den inträffar och hur man beter sig när krisen är…

Bara 3 av 100 svenska företag ser skatt som en ansvarsfråga

Svenska företag är dåliga på att berätta om hur de aktivt tar avstånd från aggressiv skatteplanering och hanterar skatt som en del av företagets övergripande CSR-arbete. Bara ett fåtal svenska börsnoterade företag, däribland Nordea och TeliaSonera, rapporterar på sin webbplats hur mycket skatt de betalar i olika länder där de är verksamma enligt nya resultat…

Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp i media

Institute of Crisis Management i USA konstaterar att drygt 80 procent av de kriser som inträffar, emanerar inifrån företagen själva. Kriserna beror på sådant som man inom respektive bolag rimligtvis kände till eller borde ha känt till, men som man inte rättat till i tid. Kort sagt: risker. Medvetenheten om risker varierar mellan olika bolag….

Röster från debatten om transparens, etik och moral

Just nu pågår ett stafettlopp av anti-korruptionsträffar och seminarier – allt i kölvattnet av ett antal uppmärksammade händelser i media och att ny lagstiftning trätt i kraft. Ägare, journalister och andra sätter nu blåslampa på företagen att agera proaktivt. Jovisst finns det brister… … i den undersökning som Transparency International Sverige (TI) gjort av de 20 största bolagens rapportering…

Varumärke, CSR och risk – tre frågor i samma sfär

Du har säkert sett hur diskussionen om företagens etik, moral och samhällsansvar har exploderat i media. Är det inte tvivelaktiga affärer i utlandet så är det vidlyftiga bonusutbetalningar och bristande jämställdhet på hemmaplan. CSR rymmer många förtroendefrågor och har successivt tagit större plats i människors medvetande vilket för med sig både möjligheter och risker för…