Almedalen 2016 – hög tid att börja planera

Söndagen den 3 juli börjar Almedalsveckan 2016. Enligt det rullande schema som finns är det Folkpartiets tur att inleda politikerveckan i Visby 2016. De mest delade artiklarna under Almedalsveckan 2015 handlade om invandring och migration och det mesta talar för att dessa frågor kommer att stå i fokus även 2016. Bakom scenen Almedalsveckan 2014 Visby” av…

Jakten på relevans skapar utmaningar

Media står inför stora utmaningar. Färre och färre konsumerar traditionella medier, fler och fler får sina nyheter från alternativa medier och alla slåss om att höras och synas i det nya klimatet. Värst pressad av alla mediala affärsmodeller är den traditionella dagstidningen. Den är för långsam för att innehålla nyheter, det mesta som vi idag…

Bara 3 av 100 svenska företag ser skatt som en ansvarsfråga

Svenska företag är dåliga på att berätta om hur de aktivt tar avstånd från aggressiv skatteplanering och hanterar skatt som en del av företagets övergripande CSR-arbete. Bara ett fåtal svenska börsnoterade företag, däribland Nordea och TeliaSonera, rapporterar på sin webbplats hur mycket skatt de betalar i olika länder där de är verksamma enligt nya resultat…

Tips till dig som vill tala maktspråk

TT arrangerade sin årliga språkdag i förrgår, den 14 oktober. En av talarna var Camilla Eriksson från konsultföretaget Retorikiska. Hon talade på ett inspirerande sätt om maktspråk och sa en del som kan vara värt för oss att påminna oss om.  Här får ni min tolkning av en del av det hon sa. Camilla gick…

De absoluta nyckeltalens religion

… eller vad man ska kalla det. Vi välkomnar den pågående debatten om hållbarhetsrapporteringens existens och utformning och vill gärna bidra till att vidga diskussionen och problematiseringen. Vi håller med! En av de viktigaste uppgifterna för hållbarhetsrapporten är att underlätta för externa intressenter, exempelvis investerare, att jämföra olika företags hållbarhetsprestationer. Och intressenterna är faktiskt en central faktor…