H&H Group förvärvar fem kommunikationsbyråer

H&H Group har idag avtalat om att förvärva Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och Unreel från Intellecta AB (publ). Bolagen har sammantaget en byråintäkt om drygt 100 miljoner kronor årligen med kontor i Stockholm, Malmö och Shanghai. H&H Group får proforma efter affären en samlad byråintäkt om närmare 450 miljoner kronor per år med drygt…

Så lär vi oss älska maskinen som tar vårt jobb

Vi vet att artificiell intelligens och automatiseringen kommer förändra den svenska arbetsmarknaden, men ingen vet riktigt hur. Hur förbereder vi oss för ett arbetsliv där en maskin är lika bra och kanske bättre på att tänka och fatta beslut? Under dag två av vår mötesplats Curated By arrangerade Rise ett samtal med just den frågeställningen….

Vad händer med arbetsrätten när arbetsgivaren är en algoritm?

Digitala plattformar med teknisk matchning av utbud och efterfrågan håller på att förändra arbetsmarknaden. Nya former av arbetstillfällen gör att gränsdragningen mellan marknadsplats och arbetsgivare inte längre är uppenbar. Hur påverkar det arbetsrätten och tillgången till samhällets trygghetssystem? Behöver vi förändra regelverken, eller behöver vi främst tillämpa befintliga regelverk i högre grad? Under Vinges seminarium…

Lösningen på integrationsutmaningen börjar med förståelsen för individen

När media och politiker ska beskriva integrationsutmaningen är utgångspunkten ofta en grupp i behov av hjälp. En grupp som måste ha någonstans att bo, lära sig det svenska språket och hitta ett arbete. Under första dagen av Curated By i Almedalen ville vi vända på det synsättet och istället utgå från nyanländas individuella drivkrafter. SOS…

Hög tid att rusta företaget inför Brexit

EU och Storbritannien ligger i skilsmässa, men så länge inga papper är påskrivna är familjen – åtminstone på ytan – intakt. Efter advokatbyrån Vinges seminarium i Almedalen om handelsutmaningar till följd av Brexit, står det däremot klart att alla parter behöver förbereda sig inför en ny framtid. Panelen på plats, som utgjordes av bl. a. Mia…