Consilio International blir en del av H&H Group

Consilio International är specialiserade på kvalificerad rådgivning i skärningspunkten mellan politik och ekonomi. Bolagets kunder utgörs av globalt verksamma svenska och nordiska företag såväl som av utländska företag med intressen i de nordisk-baltiska marknaderna. Consilio stöttar sina kunder med rådgivning syftande till att hantera risker och utveckla affärer globalt. I en allt mer utmanande marknadskontext,…

Åse Bäckström ny chef för Hallvarsson & Halvarssons hållbarhetsteam

Hallvarsson & Halvarsson har i över 10 år arbetat med hållbarhetsrådgivning till ägare, styrelser, ledningar och hållbarhetschefer och tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av erbjudandet genom att rekrytera Åse Bäckström. Åse kommer närmast från en position som Managing Director på Global Child Forum där hon arbetat i gränslandet mellan näringsliv och politik för…

Årets CSR-spotlight rapport har lanserats!

Hallvarsson & Halvarssons hållbarhetsteam har under 10 års tid tagit fram en trendrapport som fokuserar på hållbarhetskommunikation utifrån resultaten från årets Webranking by Comprend CSR sektion. I år tar rapporten ett bredare grepp och kopplar an till de större makrotrender som företag måste förhålla sig till. Vill ni veta mer om omvärldstrender, vad kapitalmarknaden efterfrågar…