Vart är årsredovisningen på väg? ÅR-SEM 2017

Vid årsredovisningsseminariet torsdagen den 1 juni var temat ”Vart är årsredovisningen på väg?”. ÄR de på väg någonstans? För att kunna blicka framåt måste vi också kunna blicka bakåt konstaterade seminariets moderator Sarah Östberg inledningsvis. Hallvarsson & Halvarsson har noga dokumenterat trenderna på årsredovisningsområdet i fjorton års tid och kan konstatera att årsredovisningarna blir allt…

Consilio International blir en del av H&H Group

Consilio International är specialiserade på kvalificerad rådgivning i skärningspunkten mellan politik och ekonomi. Bolagets kunder utgörs av globalt verksamma svenska och nordiska företag såväl som av utländska företag med intressen i de nordisk-baltiska marknaderna. Consilio stöttar sina kunder med rådgivning syftande till att hantera risker och utveckla affärer globalt. I en allt mer utmanande marknadskontext,…

Nya perspektiv på CSR

CSR är ett snabbrörligt område – det som var nytt  för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och nya möjligheter uppstår. Därmed finns mycket att lära och att utveckla. Nästa generations CSR-utbildning Vi erbjuder en internatutbildning i CSR där du får en god överblick  av begreppets historia och utveckling samt aktuella och…

Vi vill ge fler barn en trygg uppväxt

Sedan våren 2016 samarbetar vi med SOS Barnbyar. Vårt arbete består i att, tillsammans med dem, kommunicera det fantastiska arbete som organisationen gör världen över. Målsättningen är att samla in så mycket pengar det bara går till SOS verksamhet för att ge fler barn en trygg uppväxt. Det första större jobbet vi gjorde tillsammans resulterade…

Nybliven, stolt sponsor till Mediautskottet (MedU) på Handelshögskolan

Från och med årsskiftet inleder vi ett samarbete med MedU, där vi går in som huvudsponsor för utskottet. Intentionerna med samarbetet är att skapa ett hållbart och stabilt samarbete som knyter oss närmre kåren och studenterna i både kandidat- och mastersprogrammen, där vi som ledande kommunikationsrådgivare få möjlighet att bidra med vår kunskap och expertis…