Varför sker det inga reformer?

Varför handlar allt om det politiska spelet och ingenting om politikens innehåll? Detta är frågor som allt fler politiska bedömare ställer sig. När det svenska politiska landskapet är oklart och inget av de traditionella politiska blocken ser ut att få majoritet är det många som skulle vilja se förslag på riktig politik. Vid årets Almedalsvecka…

Integration i Almedalen: handlingskraft, lösningsorientering och digitala integrationsprojekt

Almedalen är ett utmärkt sätt att identifiera de mest aktuella samtidsfrågorna, så även i år. Med cirka 1000 hundra avverkade arrangemang under måndagen och tisdagen är det tydligt vad som dominerar debatten: hållbarhet, digitalisering och integration, eller snarare hur vi tar oss an utanförskapet framöver; hur vi välkomnar nyanlända svenskar in i samhället, och in…