Varför sker det inga reformer?

Varför handlar allt om det politiska spelet och ingenting om politikens innehåll? Detta är frågor som allt fler politiska bedömare ställer sig. När det svenska politiska landskapet är oklart och inget av de traditionella politiska blocken ser ut att få majoritet är det många som skulle vilja se förslag på riktig politik. Vid årets Almedalsvecka…