Kommunikation för
komplexa behov

Vi bygger förtroende, stärker varumärken och hjälper er att påverka

På Hallvarsson & Halvarsson förstår vi er affär och hur vår kompetens inom strategisk och kreativ kommunikation kan göra den bättre. Med erfarenhet och specialistkompetens inom finans, politik, media, hållbarhet och företagskommunikation stärker vi ert förtroende hos era målgrupper.

Vi genomför inventeringar och klassificeringar av risker samt föreslår åtgärder för att minimera dem.

Vi hjälper er att utveckla och kommunicera ett strategiskt hållbarhetsarbete som framtidssäkrar ert företag och vårt samhälle.

Vi hjälper er att bygga och upprätthålla goda relationer till samhälle och beslutsfattare. Det skapar handlingsutrymme och rätt affärsförutsättningar.

Vi bygger er unika position och kommunicerar den i rätt kanaler. På så sätt når ni era målgrupper med största möjliga genomslag.

Vi stärker ert varumärke, väcker intresse och skapar engagemang med visuell kommunikation för alla format och kanaler.

Vi hjälper er att effektivt kommunicera med investerare för att bygga förtroende och synliggöra långsiktiga värden.

Vi stärker kapitalmarknadens förtroende för er genom utveckling av Sveriges bästa års- och hållbarhetsredovisningar.

Investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll.

Finansiell rapportering

Under denna intensiva säsong med rapporter pågår samtidigt coronakrisen och många bolag tvingas göra stora omställningar. Trots krisen måste den finansiella kommunikationen fortgå och i perioder av osäkerhet blir kommunikation ännu viktigare.

Investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll.

Finansiell rapportering

Under denna intensiva säsong med rapporter pågår samtidigt coronakrisen och många bolag tvingas göra stora omställningar. Trots krisen måste den finansiella kommunikationen fortgå och i perioder av osäkerhet blir kommunikation ännu viktigare.

Medieträna

Kontakta

En komplett kommunikationsmix

Med vår erfarenhet och specialistkompetens kan vi erbjuda en skräddarsydd kommunikationsrådgivning.

Krishantering
Sustainability Affairs
Public Affairs
Corporate Communication
Branding & Design
IR & Transaktioner
Corporate Reporting
Finansiell rapportering
Kriskommunikation
Opinionsbildning
Kommunikationsstrategi
Varumärke och identitet
Investor relations
Hållbarhetskommunikation
Digital kommunikation
Börsnoteringar

Vill du jobba med något
av det här?

Kommunikation. Hållbarhet. Varumärken. Design. Kriser. Analyser. Media. Opinionsbildning. Investerare. Samhällsfrågor. Strategier.