Electrolux hållbarhetsredovisning 2016 har utsetts till årets bästa av Aktuell Hållbarhet. Juryn imponerades särskilt av hur bolaget förklarar sina hållbarhetsprioriteringar och hur dessa leder till…

Det var många som kom till vårt (H&H, Creo och Comprend) frukostseminarium om Digitala kortversioner, för att höra om hur företag kan få ut mer…

Den strategiska kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson rekryterar nu fler Investor Relations-specialister, efter ökat fokus på Investor Relations-kunskap inom ledningsgrupperna i de noterade bolagen.  Med en…

H&H stärker sitt erbjudande inom Public Affairs Hallvarsson & Halvarsson knyter Bo Diczfalusy till sig som Senior Advisor. Värvningen sker som ett led i byråns…

31 augusti 2017
PP_nyhetsbild
And the H&H nominees are…

Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Hallvarsson & Halvarsson är stolta att vara nominerade med inte mindre…

H&H Group har idag avtalat om att förvärva Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och Unreel från Intellecta AB (publ). Bolagen har sammantaget en byråintäkt om…