Kommunikation för
komplexa behov

Vi bygger förtroende, stärker varumärken och hjälper er att påverka

På Hallvarsson & Halvarsson förstår vi er affär och hur vår kompetens inom strategisk och kreativ kommunikation kan göra den bättre. Med erfarenhet och specialistkompetens inom finans, politik, media, hållbarhet och företagskommunikation stärker vi ert förtroende hos era målgrupper.

Vi hjälper er utveckla och kommunicera ett strategiskt hållbarhetsarbete som framtidssäkrar ert företag och positionerar er i ett allt mer hållbart samhälle.

Vi hjälper er att bygga och upprätthålla goda relationer till samhälle och beslutsfattare. Det skapar handlingsutrymme och rätt affärsförutsättningar.

Vi bygger er unika position och kommunicerar den i rätt kanaler. På så sätt når ni era målgrupper med största möjliga genomslag.

Vi stärker ert varumärke, väcker intresse och skapar engagemang med visuell kommunikation för alla format och kanaler.

Vi stärker kapitalmarknadens förtroende för er genom utveckling av Sveriges bästa års- och hållbarhetsredovisningar.

Vi hjälper er att effektivt kommunicera med investerare för att bygga förtroende och synliggöra långsiktiga värden.

En komplett kommunikationsmix

Med vår erfarenhet och specialistkompetens kan vi erbjuda en skräddarsydd kommunikationsrådgivning.

Sustainability Affairs
Public Affairs
Corporate Communications
Branding & Design
Corporate Reporting
IR & Transaktioner
Finansiell rapportering
Kriskommunikation
Opinionsbildning
Kommunikationsstrategi
Varumärke och identitet
Investor relations
Hållbarhetskommunikation
Digital kommunikation
Börsnoteringar

Krishantering

Cirka 80 procent av alla kriser har sitt ursprung inom det egna företaget. Anstränger man sig och leta så hittar man ofta flertalet av de risker som kan orsaka en allvarlig kris. En riskinventering, och framförallt en gedigen inventering av förtroenderisker är därför ett av de bästa sätten att vaccinera sig mot kriser.

Är du i behov av hjälp?
Johanna
Johanna Elgenius
Senior Director, Practice Lead Public Affairs
+46 73 367 66 51
johanna.elgenius@halvarsson.se
Theo
Theo Martins
Senior Director, Partner
+46 70 893 50 00
theo.martins@halvarsson.se
Terrace
Jobba hoss oss

Vill du jobba med något
av det här?

Kommunikation. Hållbarhet. Varumärken. Design. Kriser. Analyser. Media. Opinionsbildning. Investerare. Samhällsfrågor. Strategier.

H&H Nyheter

Hallvarsson & Halvarsson har ett brett intresseområde. Här presenterar
 vi nyheter om oss själva och våra medarbetares spaningar och insikter från omvärlden.