Behöver bankernas lönsamhet förbättras?

Bankerna tjänar mer pengar än någonsin, drivet av högre räntor. Är det verkligen motiverat eller ska politikerna kliva in och beskatta bankerna? Jämför man bankernas lönsamhet med övriga bolag så är lönsamheten relativt normal och givet osäkerheten i ekonomin så vore det önskvärt att bankernas lönsamhet går upp.

Rodney Alfvén

Senior Director, Practice Lead IR & Transactions / Corporate Communications, Partner

+46 72 235 05 15

Mail

Bankerna tjänar mer pengar än någonsin, drivet av högre räntor. Är det verkligen motiverat eller ska politikerna kliva in och beskatta bankerna? Jämför man bankernas lönsamhet med övriga bolag så är lönsamheten relativt normal och givet osäkerheten i ekonomin så vore det önskvärt att bankernas lönsamhet går upp.

Bankernas lönsamhet har debatterats flitigt på sistone. Vinsten för de tre svenska bankerna och Nordea uppgick till ca 100 miljarder kronor för första halvåret, dvs 200 miljarder kronor på helårsbasis, och (s) och (v) har föreslagit en särskild bankskatt mot bakgrund av detta. Att 200 miljarder är en väldigt hög vinst är vi alla överens om men är det en FÖR hög vinst, särskilt mot bakgrund av att de svenska hushållen har det tufft ekonomiskt på grund av hög inflation och höga bolånekostnader. Samtidigt är vi nog alla överens om att 100 miljarder kronor och till och med 50 miljarder kronor också är mycket pengar. Så vad är en lämplig vinstnivå?

Låt oss först slå hål på en osanning. Det är inte bolånen som driver bankernas lönsamhet, och det är dessutom en låg andel av bankernas vinster. Ex vis Nordea har endast 8% av sina intäkter från svenska privatpersoner och då ingår alla intäkter från fonder och inlåning, så uppskattningsvis 4-5 procent kommer från de svenska bolånen. Relationen är självklart högre för de andra bankerna men det är en mindre del av vinsten som kommer från svenska bolån. Och i Sverige har bankernas marginaler på bolånen fallit från 1,35 procent i mars 2022 till 0,41 procent i juni i år, enligt statistik från Finansinspektionen.Men till frågan vad är en ”lagom” hög vinstnivå. Grundregel 1A inom företagsekonomi är att det är totalt irrelevant att titta på en absolut nivå för att mäta lönsamhet. Den måste sättas i relation till något, exempelvis vinstmarginal eller avkastning på eget kapital. Det senare är det mest genomgripande måttet eftersom du sätter lönsamheten i relation till egentligen hela verksamheten, omsättning, kostnader och kapitalbindning. Hittills i år ligger bankernas avkastning på eget kapital på cirka 15-20 procent. Det råkar också vara i nivå med hur övriga börsnoterade bolag rapporterar, cirka 20 procent. För att bankerna ska kunna anskaffa och bygga kapital på samma sätt som övriga bolag så behöver också avkastningen ligga på ungefär samma nivå. Så sätt ur det perspektivet är lönsamheten ”lagom”. Men man ska också lägga till att bankernas lönsamhet troligen lär falla framöver. Och det är dessutom en stor osäkerhet avseende hur det rådande konjunkturläget kommer påverka bankernas kreditkvalitet, inte minst exponeringen mot fastighetssektorn. Fastighetsbolagen är den enskilt största kundgruppen för bankerna och får de problem att betala tillbaka sina lån är det viktigt att bankerna kan hantera det. Det finns ingenting som skapar mer oro på marknaderna än om bankerna får problem med att hantera problemlån. Så min enkla slutsats är att det vore önskvärt om bankernas lönsamhet ökar ytterligare.

 

Mer läsning