Saab

Uppdraget har varit att revitalisera varumärket för att kunna växa sig starkare och även attrahera nya målgrupper.

DUX

Uppdraget har varit att revitalisera varumärket för att kunna växa sig starkare och även attrahera nya målgrupper.