Anna Lienhart

Director

Anna är ekonom med bakgrund som portföljförvaltare och aktieanalytiker. Hon har arbetat på H&H sedan 2008.

Konsultprofil

  • Investor Relations
  • Finansiell rapportering