Annika Sellberg

Consultant

+46 709 71 12 32
annika.sellberg@halvarsson.se
LinkedIn

Annika har arbetat med kommunikation och PR sedan 2008. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med såväl svenska som internationella företag inom ett brett spektrum av branscher, däribland retail-, IT- och energibranschen. På Hallvarsson & Halvarsson arbetar Annika med corporate communication, kommunikationsstrategier och medierådgivning.

Annika har en examen i strategisk kommunikation med inriktning på public relations och reklam från University of Technology i Sydney. Hon har även läst marknadskommunikation på Berghs School of Communication, ekonomijournalistik på Poppius Journalistskola och medie- och kommunikationsvetenskap på Linköpings universitet.

Annika arbetar på H&H sedan 2011.

Konsultprofil

  • Strategisk kommunikation
  • Medierådgivning, medieanalys och PR
  • Corporate Communication
  • Skribent
  • Projektledning