Helena Nordman-Knutson

Executive Director, Partner

+46 708 72 50 42
helena.nordman-knutson@halvarsson.se
LinkedIn

Helena är ansvarig för transaktionskommunikation på H&H. Innan H&H jobbade hon 20 år som finansanalytiker med sektoransvar (teknologi och telekom) och fem år på Ericsson med marknadsstrategi. Helena är styrelseproffs och sitter i fyra börsbolagsstyrelser, där hon även är aktiv i revisionsutskotten.

Helena har, förutom en gedigen kompetens om tekniksektorn och digital utveckling, en ingående kunskap om och ett brett nätverk inom svenskt näringsliv.

Konsultprofil

  • Strategisk kommunikationsrådgivning vid transaktioner
  • Skräddarsydda lösningar inom finansiell kommunikation
  • Kriskommunikation för styrelser och ledning
  • Specialist på rådgivning inför investerarmöten och kapitalmarknadsdagar
  • Lång erfarenhet av att utveckla strategier för investerarrelationer (IR)