Herbert Rock

Senior Advisor

+ 46 709 71 12 45
herbert.rock@halvarsson.se
LinkedIn

Herbert började efter tio år som ekonomijournalist att arbeta som kommunikationsrådgivare 1987. Han kom till H&H 1999 där han nu är Senior Advisor.

Herbert har vid flera tillfällen haft funktionen som kundföretags informationschef. Han har oftast arbetat långsiktigt med sin kunder och har då fungerat som rådgivare till företagsledningarna.

Konsultprofil

  • Kris- och riskhantering
  • Corporate Communication
  • Medierådgivning
  • Public Affairs