Jenny Övrebö

Senior Creative Consultant

+46709 71 12 69
jenny.ovrebo@halvarsson.se

Jenny är art director och arbetar på H&H sedan 2004.

Konsultprofil

  • Art Direction
  • Corporate Design
  • Koncept- och designutveckling
  • Finansiell rapportering
  • Webbrådgivning
  • Webbproduktion