Karin Arrenfeldt

Consultant

+46 709 71 12 87
karin.arrenfeldt@halvarsson.se
LinkedIn

Karin är konsult på Halvarsson & Hallvarsson sedan 2012 och ingår i CSR-teamet. Hon är projektledare och rådgivare inom strategisk CSR- och hållbarhetskommunikation. Hon hjälper svenska noterade och onoterade bolag att kommunicera och rapportera kring sina viktigaste förtroendefrågor i sin årliga rapportering och på sin webbplats.

Karin har tidigare erfarenhet som analytiker av företagskommunikation på webben för Webranking by Comprend samt från den ideella sektorn i bland annat Indien.

Konsultprofil

  • Hållbarhetsredovisning/GRI
  • Media
  • Projektledning
  • Webb