Karin Henricsson

Graphic Designer

+46 709 71 12 22
karin.henricsson@halvarsson.se
LinkedIn

Karin arbetar som Graphic Designer hos Hallvarsson & Halvarsson sedan 2010. Hon har arbetat med produktion av finansiell information sedan 2000 och ansvarar även för produktion av Powerpoint- och Wordmallar, samt utbildning hos kund av dessa.

Karin har en fil.kand-examen i Grafisk Teknologi från Högskolan Dalarna.

Konsultprofil

  • Corporate Branding & Design
  • Finansiell rapportering