Mikael Odenberg

Senior Advisor

mikael.odenberg@halvarsson.se

Mikael har mer än 40 års erfarenhet av arbete som förtroendevald i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdag och regering. Han har arbetat med främst hälso- och sjukvårdsfrågor, bostadspolitik, energifrågor, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik samt försvars- och säkerhetspolitik. Efter sin tid som försvarsminister i den första alliansregeringen har Mikael under nio år varit myndighetschef och generaldirektör för det statliga affärsverket Svenska kraftnät.

Konsultprofil

  • Public Affairs
  • Samhällsinformation
  • Medie- och kommunikationsrådgivning
  • Krishantering och kriskommunikation
  • Energi- och elmarknadsfrågor