Miriam Thunborg

Senior Consultant

+46 709 71 12 94
miriam.thunborg@halvarsson.se
LinkedIn

Miriam är konsult på Halvarsson & Hallvarsson sedan 2007 och ingår i CSR-teamet. Hon är projektledare och rådgivare inom strategisk CSR- och hållbarhetskommunikation och hjälper svenska noterade och onoterade bolag att kommunicera och rapportera kring sina viktigaste förtroendefrågor i sin årliga rapportering och på sin webbplats.

Konsultprofil

  • CSR
  • Strategisk CSR-kommunikation
  • Hållbarhetsredovisning
  • GRI