Pernilla Klein

Executive Director

+4670-959 45 44
pernilla.klein@halvarsson.se

Pernilla är för tillfället tjänstledig.

Pernilla Klein har en bakgrund som sakkunnig hos finansminister Anne Wibble, makroekonom på Handelsbanken, kommunikationschef och chef för Corporate Governance på Tredje AP-Fonden, partner och kommunikationsrådgivare på Kreab samt sedan 2010 i gränslandet mellan politik och näringsliv i sin roll som vice VD för SNS. Pernilla Klein är Executive Director och en del av H&Hs ledningsgrupp.

Konsultprofil

  • Public affairs
  • Strategisk kommunikation
  • CSR