Richard Björnelid

Director

+46 761 09 05 61
richard.bjornelid@halvarsson.se

Richard har 25 års erfarenhet som ekonomijournalist, bland annat som redaktionschef på Veckans Affärer, och har även arbetat som kommunikationskonsult.

Richard har gått på Poppius Journalistskola och ha en juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han har arbetat på H&H sedan februari 2014.

Konsultprofil

  • medierådgivning
  • kommunikationsrådgivning
  • krishantering