Krishantering

Cirka 80 procent av alla kriser har sitt ursprung inom det egna företaget. Anstränger man sig och leta så hittar man ofta flertalet av de risker som kan orsaka en allvarlig kris. En riskinventering, och framförallt en gedigen inventering av förtroenderisker är därför ett av de bästa sätten att vaccinera sig mot kriser. Vi genomför inventeringar och klassificeringar av risker samt föreslår åtgärder för att minimera dem. Förberedelser inför krissituationer handlar även om att bygga upp en effektiv krisorganisation, instrumentella och lättarbetade krisplaner och ”provtrycka” dessa genom simuleringar.

Ett team krishanterare med gedigen erfarenhet

Skulle krisen till slut ändå vara ett faktum är det ofta förmågan att kommunicera som avgör hur väl man lyckas hantera krisen och hur man blir bedömd. I ett sådant läge bidrar H&H:s erfarna konsulter med operativ krisledning från ett utifrån-in-perspektiv. Detta är ofta nyckeln till att snabbt leda företaget ur krisen.

Är du i behov av hjälp?
Johanna
Johanna Elgenius
Senior Director, Practice Lead Public Affairs
+46 73 367 66 51
johanna.elgenius@halvarsson.se
Theo
Theo Martins
Senior Director, Partner
+46 70 893 50 00
theo.martins@halvarsson.se