Åse Bäckström
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se
Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Ekonomie/teknisk Licentiat, Linköpings universitet.

Kompetens

Åse är specialiserad inom finansiell och hållbarhetsrelaterad rapportering och redovisning samt kommunikation. Hon arbetar främst som konsult inom hållbar utveckling samt med års- och hållbarhetsredovisningar.

Tidigare erfarenheter

Åse har arbetat på KPMG och Deloitte och där ansvarat för konsultverksamheter inom hållbarhet, risk och compliance. Hon har också varit Managing Director för Global Child Forum. Hon är ledamot i GRI:s Independent Appointments Committee och i SiWis (Vattenpriset) nomineringsutskott.

Kompetensområden

Investor relations
Hållbarhetsrådgivning
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Strategisk hållbarhetskommunikation
Social hållbarhet
Risk- och väsentlighetsanalys
Rådgivning inom finansiell rapportering
Projektledning av finansiella rapporter
Strategisk finansiell kommunikation
Regelverk och rapporteringsstandarder
Digital finansiell rapportering
Åse
Åse
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 66
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Investor relations
Hållbarhetsrådgivning
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Strategisk hållbarhetskommunikation
Social hållbarhet
Risk- och väsentlighetsanalys
Rådgivning inom finansiell rapportering
Projektledning av finansiella rapporter
Strategisk finansiell kommunikation
Regelverk och rapporteringsstandarder
Digital finansiell rapportering