Hallvarsson & Halvarsson logotyp Medarbetare

Åse Bäckström

Executive Director

+46 709 71 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se
LinkedIn

Åse är ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på H&H. Innan H&H var hon Managing Director för stiftelsen Global Child Forum. Åse har arbetat 20 år som konsult med inriktning mot risk- och hållbarhetsfrågor i revisionsbranschen. Hon sitter också i Global Reporting Initatives (GRI) Independent Appointment Commitee (IAC).

Åse har, förutom en gedigen internationell erfarenhet inom hållbarhetsområdet, en ingående kunskap om och erfarenhet av att arbete med de flesta hållbarhetsutmaningarna i det svenska näringslivet.

Konsultprofil 

  • Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative
  • Strategisk affärsutveckling med fokus på hållbarhet
  • Mål, strategier och mätetal kopplade till hållbarhet
  • Strategisk hållbarhetskommunikation
  • Fokus på bank, finans, industri, offentlig samt ideell sektor

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group