Hallvarsson & Halvarsson logotyp Medarbetare

Bo Berglund

Senior Advisor

bo.berglund@halvarsson.se
LinkedIn

Bosse arbetar som Senior Advisor och hjälper företag med strategiska CSR-/Hållbartesfrågor. Bosse är Fil.Dr. från Uppsala Universitetet och har 35 års erfarenhet från Sandvik, där han under ca 20 år jobbade med strategiska CSR-frågor på koncernnivå.

Konsultprofil

  • Risk- och väsentlighetsanalyser.
  • Ledningssystem
  • Uppförandekoder
  • Rapporterings-och konsolideringssystem
  • Års- och hållbarhetsredovisningar
  • Internrevisioner och leverantörsrevisioner
  • Visselblåsarsystem
  • Utbildningar i CSR-frågor

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group