Carina Winelid
Senior Art Director
+46 708 800 999
carina.winelid@halvarsson.se
Utbildning

Grafisk formgivning och reklam 2 år, RMI Berghs, Stockholm. Digital management, RMI Berghs, Stockholm.

Kompetens

Carina har mångårig erfarenhet inom visuell kommunikation. Års- och hållbarhetsrapporter utgör en stor del av hennes uppdragsportfölj. Hon har också varit med och tagit fram många grafiska identiteter men även vidareutvecklat kunders befintliga profiler så de fungerar optimalt i mer komplexa sammanhang. Carina har även designat och utformat stora jubileum. Hon har genom åren arbetat med uppdrag för börsnoterade, privata och statliga bolag. Arbetar ofta med övergripande idéer och koncept men även med struktur och disposition.

Tidigare erfarenheter

Carina har tidigare arbetat på Intellecta, och innan dess på Designbyrån Jonsson & Essen och Garbergs Reklambyrå.

Kompetensområden

Varumärke och identitet
Grafisk design
Print design
Design av finansiella rapporter
Carina
Carina
Senior Art Director
+46 708 800 999
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Varumärke och identitet
Grafisk design
Print design
Design av finansiella rapporter