Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Medarbetare

Charlotte Kjellmert

Director

+46 709 71 12 62
charlotte.kjellmert@halvarsson.se

Charlotte arbetar på H&H som rådgivare och projektledare. Hennes roll innebär att hon har daglig kontakt med kunder i olika branscher för löpande rådgivning eller specifika kommunikations­projekt. Charlottes kunder är allt ifrån medelstora svenska bolag till stora internationella koncerner. Hon har specialistkompetens inom bland annat företagskommunikation, årsredovisningar (tryckta och digitala), varumärkesarbete och företagswebbplatser.

Charlotte har 20 års erfarenhet från kommunikations­- och finansbranschen. Hon var under 2007-2011 medlem i ledningsgruppen för H&H:s affärsområde för digital kommunikation med ansvar för projektledare och för branding och design. Charlotte har en magisterexamen i Internationell Ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och en examen från Poppius journalistskola. Charlotte har jobbat på H&H sedan 2006.

Konsultprofil

  • Corporate Communication
  • Finansiell rapportering
  • Corporate Branding & Design
  • Webbrådgivning
  • Webbcopy
  • Skribent
  • Projektledareinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group