Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Medarbetare

Georg Präauer

Consultant

+46 761 09 05 48
georg.praauer@halvarsson.se
LinkedIn

Georg har sedan 2016 arbetat med H&Hs hållbarhetserbjudande. Georg arbetar som strategisk hållbarhetsrådgivare och har spetskompetens när det gäller väsentlighetsanalyser, hållbarhetsredovisningar, klimatrapportering (TCFD och HLEG), investerarfrågor (ESG) samt GRI. Han projektleder hållbarhetsredovisnings- och väsentlighetsanalysprojekt som omfattar både strategiska hållbarhetsfrågor och rådgivning kring internationella ramverk och initiativ som bland annat FN:s Global Compact, GRI och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Georg har en master i Management in a Global Society från Uppsala universitet och en kandidatexamen inom företagsekonomi från Vienna University of Economics and Business. Georg har tidigare bland annat praktiserat på österrikiska Handelskammaren i Tehran och skrev sin masteruppsats om konceptet ”Shared Value”.

Konsultprofil

  • Hållbarhetsstrategi
  • Hållbarhetsredovisning & GRI
  • Väsentlighetsanalys
  • Projektledning
  • Researchinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.