Helena Stångberg Carlsson
Senior Director, Partner
+46 70 971 12 53
helena.stangberg@halvarsson.se
Utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet

Kompetens

Helena har stort fokus på transaktioner och rådgivning till bolag inom IR. Helena har mångårig erfarenhet inom transaktionsområdet såväl inom IPO:s och M&A och väl förtrogen med regelverket och processerna att förbereda bolaget för en publik miljö.

Tidigare erfarenheter

Helena har en lång bakgrund från corporate finance och har varit kommunikation- och IR-chef på Drott/Fabege samt också varit uthyrd konsult inom kommunikations- och IR-området till bolag som förbereder en notering.

Kompetensområden

Investor relations
Börsnoteringsprocesser
Transaktioner
Kommunikationsstrategier
Strategisk finansiell kommunikation
Helena
Helena
Senior Director, Partner
+46 70 971 12 53
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Investor relations
Börsnoteringsprocesser
Transaktioner
Kommunikationsstrategier
Strategisk finansiell kommunikation