Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Medarbetare

Joakim Strid

Senior Advisor

+4670799 5812
joakim.strid@halvarsson.se

Finansmarknadsspecialist med drygt 20 års erfarenhet av marknadsövervakning, reglering, compliance och riskhantering i börsmiljö och finansiell verksamhet.

Joakim är sedan 2018 Senior Advisor på H&H. Innan dess var han marknadsövervakningschef på Nasdaq, med ansvar för övervakningen av emittenter, medlemmar och handel på Nasdaqs europeiska marknadsplatser. Dessförinnan har han haft positioner som Compliance officer och Middle office chef inom bank, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Joakim är ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Konsultprofil:

  • MAR och noterade företags informationsgivning
  • Noteringskrav och noteringsprocesser
  • Bolagsstyrning
  • Kris- och riskhantering

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group