Hallvarsson & Halvarsson logotyp Medarbetare

Karin Arrenfeldt

Consultant

+46 709 71 12 87
karin.arrenfeldt@halvarsson.se
LinkedIn

Karin är consultant på Halvarsson & Hallvarsson sedan 2012 och ingår i CSR-teamet. Hon är projektledare och rådgivare inom strategisk CSR- och hållbarhetskommunikation. Hon hjälper svenska noterade och onoterade bolag att kommunicera och rapportera kring sina viktigaste förtroendefrågor i sin årliga rapportering och på sin webbplats.

Karin har tidigare erfarenhet som analytiker av företagskommunikation på webben för Webranking by Comprend samt från den ideella sektorn i bland annat Indien.

Konsultprofil

  • Hållbarhetsredovisning/GRI
  • Media
  • Projektledning
  • Webb

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group