Hallvarsson & Halvarsson logotyp Medarbetare

Parisa Khosravi

Associate

+46 761 09 05 89
parisa.khosravi@halvarsson.se

Parisa Khosravi är ekonom och statsvetare och ingår i Public Affairs-teamet. Parisa rör sig lättfotat mellan näringsliv och politik med sin breda erfarenhet av affärsutveckling av egna start-ups och sitt ideella engagemang. Innan H&H utvecklade Parisa bland annat ett tech-företag inom hållbarhet och livsmedel, och vid sidan av H&H arbetar hon ideellt med kommunikation och PR som styrelsemedlem i The Global Village, föreningen bakom Järvaveckan.

Parisa arbetar med att ta fram strategi och koncept för kreativ kommunikation och PR som syftar till att nå ut till en bred målgrupp både analogt och digitalt via sociala medier. Hon arbetar med opinionsbildning och datadriven kommunikation inom offentlig, privat och ideell sektor.

Parisa är innovations- och ungdomsexpert och bjuds ofta in för att tala om hur Generation Z förhåller sig till marknaden och tuffa politiska frågor. Hon är en erfaren moderator samt process- och projektledare av growth hacking, hackathons och strategiworkshops för ledningsgrupper som bygger på effektiva innovationsprocesser.

Konsultprofil

  • Public Affairs
  • Mediestrategi och opinionsbildning
  • Kreativ PR & events
  • Innovation/Generation Y & Z

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group