Paul Roswall
Deputy CEO, Partner
+46 70 866 82 19
paul.roswall@halvarsson.se
Utbildning

Studier i bland annat statskunskap, retorik och filosofi vid Uppsala universitet och University of Amsterdam 1991–1996.

Kompetens

Paul driver kommunikationsuppdrag primärt på uppdrag från företagsledningar och styrelser såväl för att bygga långsiktigt förtroende som vid särskilda situationer som exempelvis kriser, transaktioner och tvister, samt vid opinionsbildande och regulatoriska utmaningar.

Tidigare erfarenheter

Paul har mer än 20 års erfarenhet som kommunikationskonsult och har tidigare bland annat varit VD, seniorkonsult och partner på kommunikationsbyrån Springtime. ​

Kompetensområden

Kriskommunikation
Transaktioner
Intressent- och arenaanalyser
Kommunikationsstrategier
Medierelationer och presshantering
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Positionering och tankeledarskap
Public relations
Paul
Paul
Deputy CEO, Partner
+46 70 866 82 19
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Kriskommunikation
Transaktioner
Intressent- och arenaanalyser
Kommunikationsstrategier
Medierelationer och presshantering
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Positionering och tankeledarskap
Public relations