Hallvarsson & Halvarsson logotyp Medarbetare

Pernilla Klein

Executive Director

+4670-959 45 44
pernilla.klein@halvarsson.se

Pernilla är för tillfället tjänstledig.

Pernilla Klein har en bakgrund som sakkunnig hos finansminister Anne Wibble, makroekonom på Handelsbanken, kommunikations­chef och chef för Corporate Governance på Tredje AP-Fonden, partner och kommunikations­rådgivare på Kreab samt sedan 2010 i gränslandet mellan politik och näringsliv i sin roll som vice VD för SNS. Pernilla Klein är Executive Director och en del av H&Hs ledningsgrupp.

Konsultprofil

  • Public affairs
  • Strategisk kommunikation
  • CSR

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group