Sofia Arkelsten
Senior Director, Practice Lead Public Affairs
+46 70 358 44 43
sofia.arkelsten@halvarsson.se
Utbildning

Juristlinjen, inriktning miljörätt, Stockholms Universitet.

Kompetens

Sofia arbetar främst med Public Affairs men också hållbarhet, krishantering och strategisk kommunikation. Sofia är en uppskattad moderator och kan leda stämmor och årsmöten.

Tidigare erfarenheter

Sofia har tjugo års erfarenhet av att vara förtroendevald, varav tolv år som riksdagsledamot. Bland annat har hon varit partisekreterare för Moderaterna, ordförande för utrikesutskottet, talesperson för mat, klimat och miljö, tjänstgjort i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden samt diverse delegationer, beredningar och utredningar. Innan heltidspolitiken var Sofia jurist på Svensk Handel och Informationschef för ICA Sverige.

Kompetensområden

Kriskommunikation
Politiska analyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Positionering och tankeledarskap
Strategisk hållbarhetskommunikation
Sofia
Sofia
Senior Director, Practice Lead Public Affairs
+46 70 358 44 43
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Kriskommunikation
Politiska analyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Positionering och tankeledarskap
Strategisk hållbarhetskommunikation