Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

EU godkänner ny lag för hållbarhetsrapportering

Nu händer det! Den 15 april röstade EU-parlamentet igenom ett lagförslag om rapportering av så kallad “icke-finansiell” rapportering. Förslaget förväntas godkännas formellt av rådet i slutet av månaden.

Vad handlar det om?

Förslaget har ju tröskats igenom av en rad olika intressenter och i sin nuvarande form omfattar kravet ungefär 6 000 storföretag, de allra flesta av dem är börsnoterade. Det är en stark signal att miljö och sociala frågor som mångfald, mänskliga rättigheter samt korruption kan ha en väsentlig påverkan på ett företags förmåga att skapa värde, och därmed är informationen ett viktigt underlag för investerare och andra intressenter.

GRI jublar!

En aktör som varit engagerad i förslaget är organisationen som står bakom det etablerade rapporteringsramverket för hållbarhet, GRI. De ser lagen som en enorm framgång och ett viktigt steg framåt för ökad transparens i viktiga frågor. Särskilt nöjda är säkert GRI med att företagen som omfattas av lagen uppmuntras att tillämpa etablerade ramverk såsom Global Compacts principer, OECDs riktlinjer, ISO 26000 och däribland även GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering.

”Inte tillräckligt”, säger investerarna

Eurosif som samlar en rad investerare med en agenda för hållbara och ansvarsfulla investerare välkomnar förslaget som de kallar ”historiskt”, men var också snabbt ute med kritik. Bland annat anser Eurosif att förslaget försvagats väsentligt under förhandlingarna, exempelvis genom att begränsas till sex tusen företag istället för de arton tusen som ursprungligen omfattades av förslaget, samt att det inte finns tillräckligt tuffa krav om oberoende granskning av informationen. En annan besvikelse är att den icke-finansiella informationen kan rapporteras upp till sex månader efter att den finansiella datan släppts vilket tillsammans med avsaknad om krav om hårda nyckeltal försvårar för investerare att tillgodogöra sig informationen i sin analys.

EU-kommissionen kommer som följd av lagförslaget att ta fram ett vägledande dokument för företag som innehåller generella samt branschspecifika nyckeltal. Det betraktar Eurosif som positivt.

Vi lär återkomma i frågan!

 

 

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.