Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Hur attraherar man talangerna i den digitala världen

     

I onsdags var Tommie Cau från KW Digital / Hallvarsson & Halvarsson Group på plats i Almedalen och diskuterade ”Talangjakten i den digitala världen – hur gör man och vilken kompetens krävs för att göra rätt?”. I panelen ingick även Katarina Berg, Personaldirektör på Spotify, Anders Wallqvist, VD på Nowa Kommunikation och Alexander Wroblevski, Digital specialist på Nowa Kommunikation.

Rekrytering är ju alltid ett högaktuellt ämne och idag ställer arbetsmarknaden krav på allt mer högutbildade och/eller specialiserade talanger. Idag är det inte kvantiteten man letar efter utan kvaliteten varför det både är utmaningar men även möjligheter med digitala vägar för att nå, hitta och kommunicera med potentiella arbetssökanden. Möjligheter för att det är lätt att hitta rätt när människor har uppdaterade detaljerade CV:n på LinkedIn och matchningarna kan bli ganska precisa. Utmaningar för att HR måste lära sig hur man kommunicerar med sina målgrupper i de digitala kanalerna, alternativt bli bättre på att gifta ihop sig med kommunikation/marknadsavdelningen för mer effektiv kommunikation.

Tommie menade på att det finns en enorm (ofta oanvänd) resurs i form av de egna anställda som kan agera bärare av varumärken och dela med sig i sina egna kanaler av stories om det företag de jobbar på (och såklart också sprida lediga jobb och tipsa vänner och bekanta).

Företag måste i allt högre grad tänka på sitt rykte. Idag är det inte ovanligt att unga jobbsökanden tar omvänd referenstagning, enligt Katarina Berg på Spotify, de kollar alltså upp med sina bekanta om hur det är att jobba på företaget och om man lever upp till de fina orden som skrivs på företagswebbplatsen.

Panelen spekulerade också i när tjänsten Glassdoor kommer till Sverige, en amerikansk plattform där anställda kan ranka sina företag som arbetsgivare. Tjänsten är enormt stor och inflytelserik i USA och kommer enligt utsago till några europeiska länder 2015, det spekuleras huruvida 2017 är året då vi får en svensk version.

/Sara Hernandez i Almedalen

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.