26 maj 2014

På läsarens villkor – H&H’s årsredovisningsseminarium

Hur anpassar man en årsredovisning till läsaren och sina viktigaste intressenter? Vilka trender och bra idéer finns bland årets årsredovisningar? Detta svarade vi på under årets Årsredovisningsseminarium som genomfördes för tolfte året i rad.

Eventet hölls den 23 maj. Sommaren låg i luften och ett hundratal deltagare hade samlats i IVA:s lokaler på Östermalm för att lyssna på dagens föredragshållare.

Vikten av att vända sig till rätt målgrupp förenade alla talare. Från Hallvarsson och Halvarsson och KW Digital föreläste Peter Månsson, Anders Berg, Magnus Backteman, Helena Nordman-Knutson och Carina Silberg. Alla med en bred kompetens när det gäller finansmarknaden och årsredovisningar.

Peter Månsson lyfte fram att årsredovisningarna har förändrats sedan Hallvarsson & Halvarsson började sina undersökningar.

– I år noterade vi för första gången en minskning i omfånget, även om den är liten. I dag rör vi oss mer mot digitala lösningar och det finns skäl att fråga sig vilken en tryckt versions styrkor är. Tryckta publikationer aktiverar fler sinnen så som känsel och lukt. Dessutom ger en sådan bättre överblick, sade Peter Månsson.

Under dagen deltog även externa talare, vilka var: Åsa Ragnar, HR- och kommunikationsdirektör Teracom Boxer Group, Marita Sander, ansvarig för hållbarhetskommunikation SCA och Lars Torstensson, kommunikationsdirektör Tele2.

Filmen med skådespelaren Kalle Westerdahls tolkning av årsredovisningens intressenter spelades upp under seminariet.

Text: Marie Dahlén