Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Seminarium: Delårsredogörelser. Hur kan det fungera? Erfarenheterna från Storbritannien.

Från och med 2014 erbjuds företag noterade på Nasdaq OMX möjligheten att ersätta två av årets kvartalsrapporter med förenklade delårsredogörelser. Om detta handlar Hallvarsson & Halvarssons lunchseminarium den 2 april.

I Storbritannien infördes möjligheten till förenklade delårsredogörelser, så kallade Interim Management Statements, för börsföretag redan 2007 och allt fler börsföretag tillämpar dem.

För att försöka ge en bild av vad som väntar de svenska företag som överväger att införa delårsredogörelser berättar Emma Burdett från Maitland om de, till största delen positiva, brittiska erfarenheterna med den förenklade rapporteringen.

Vi har även bjudit in Lars Söderfjäll, aktiestrateg på Ålandsbanken, som kommer att redovisa de fördelar han ser med bibehållen kvartalsrapportering.

Emma Burdett är Partner och chef för IR och governance i Maitland, London, där hon arbetat sedan 2004. Hon har tidigare över 14 års erfarenhet av aktieanalys som sell-side analytiker. Emma sitter i styrelsen för det brittiska Investor Relations Society och är ordförande för dess Policy Committee. Kommittéen utövar ett betydande inflytande på frågor rörande regelverk och governance i Storbritannien där man löpande samarbetar med tillsynsmyndigheter och andra branschorganisationer. Emma är en stark anhängare av tydlighet och öppenhet i företagens rapportering.

Lars Söderfjäll har mer än 20 års erfarenhet från aktiemarknaden och hans karriär inkluderar roller som analytiker och strateg hos bland annat ABG och Handelsbanken.  

Program 

Kort tillbakablick delårsrapportering
• Peter Månsson, H&H

Erfarenheterna från Storbritannien
• Emma Burdett, Maitland

En svensk analytikers syn på delårsredogörelser
• Lars Söderfjäll, Ålandsbanken

Frågor & paneldebatt

Moderator
• Peter Månsson, H&H

 

När: Torsdagen den 2 april kl. 11.45 – 13.15
Var: Sveavägen 20, plan 9

Seminariet vänder sig främst till IR-ansvariga och CFOs i börsnoterade företag och andra företag som kvartalsrapporterar. Det är kostnadsfritt och sker på engelska.

En enklare lunch serveras under seminariet. Anmälan görs till rsvp@halvarsson.se senast 26 mars.

Antalet platser är begränsat.

Välkommen!

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.