Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Vem vågar gå i täten?

Revisionsjätten PwC har presenterat sin årliga undersökning om ekonomisk brottslighet och oegentligheter i näringslivet, Global Economic Crime Survey. För dem som lever kvar i föreställningen att korruption finns i tredje världen och hos främmande aktörer, men inte hos oss, är det en nyttig läsning. Att ta eller ge mutor alternativt någon annan form av korruption, identifieras av de svenska respondenterna som den näst vanligaste formen för oegentligheter. Mer än var tredje hade stött på detta. Korruption är med andra ord ganska vanligt.

Kraven hårdnar

I Sverige, och på andra håll, har lagstiftningen mot korruption gjorts tydligare. Näringslivskoden har tillkommit och redan hunnit reviderats. En ISO-standard för förebyggande arbete mot mutor är på väg. Media har ägnat stor uppmärksamhet åt korruption de senaste åren, till följd av uppmärksammade affärer.

Men ett fåtal agerar

Ändå, och här kommer det riktigt uppseendeväckande, uppger en majoritet av de svarande i PwC:s undersökning att uppmärksammandet av korruption inte har lett till någon ändring i företagets strategi eller operationer. Här brister det rejält i riskperceptionen hos många företag! Ett ordentligt tag behövs för att identifiera och hantera riskerna, inte bara på marknaden utan också i den egna organisationen.

Vem vågar?

Men kampen mot korruption är inte bara compliance, det vill säga att verka enligt reglerna. Antikorruption ingår också i de stigande förväntningarna på företagens ansvarstagande, som innefattas i begreppet CSR. Antikorruption som CSR åtagande kräver mod och engagemang: vilka företag vågar gå i täten?

Hans De Geer, Senior Advisor vid H&H med inriktning på CSR, företagsetik och antikorruption.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.